Ana Sayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

 

İDEAL GENÇ

YÖNETİM KURULU

DR. SELİM AKÇAY (BAŞKAN)

ERHAN DÜZGÜN

HASAN BORUZA

ŞAKİR DEMİRBAŞ

DEVRİM KARAVELİOĞLU

 

 

logoi

ORDU İDEAL GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ

ŞARKİYE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO 62/A Faaliyet Göstermektedir.

İzcilik Ana Faaliyet Alanı Olmak Üzere Bilek Güreşi, Oryantiring, Okçuluk Bilardo Spor Branşların da Faaliyetler Göstermektedir.

Gençlik Tescili Vardır; Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları, Hızlı Okuma Kursları, Seminerler Yapmaktadır…

                                                          

ORDU İDEAL GENÇLİK, SPOR ve İZCİLİK KULUBÜ Derneği

Kısa adı İDEAL GENÇ dir

 

Temsili Renkler:

Kulübü temsil eden renkler; Deniz Mavi, Beyaz ve Mor’dur. Kulübün logosu spor yapan insan figürünü temsil eden Mavi ve Mor renklerden “G ve İ” harflerini andıran, saflığı ve temizliği simgeleyen zambak çiçeği yapraklarıdır. Amblem ise arma şeklindedir. Beyaz zemin üzerinde spor yapan insan figürlü ‘’ideal genç logosu’’ simgesi vardır. Amblemi Mor bir şerit çevrelemektedir ve şerit üzerinde beyaz renkli “Ordu İdeal Genç 2010″ yazılıdır.

Derneğin Amacı:

a) Çağdaş anlamda bedensel ve zihinsel spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran, olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan her türlü sportif, sosyal, kültürel çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, üyelerin fizik ve moral kabiliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, sağlam bünyeli, temiz ahlaklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek,

b) Gençlerin bilgi ve beceri yönünden günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donatılmış; milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bir insan olarak yetişmesine katkıda bulunmak,

c) İnsanların karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına; fertler ve toplumlar arasında dostluğun sağlanması, korunması ve gelişmesi; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya yönelik her türlü sosyal çalışma yapmak,

d) Çevre ve Kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde, temiz ve yaşanabilir bir çevre idealini benimsemiş milli kültür ve ahlak sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

e) İzci And ve Türesinin ışığı altında, gençlerin yapıcı ve yaratıcı taraflarını ortaya çıkaracak izci üniteleri ve grupları oluşturarak çalışmalarını programlamak, doğal izci liderlerin eğitilmelerini sağlamak.

f) Spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak. Bunun için sporcu eğitim merkezleri kurulması ve yönetilmesine katkıda bulunmak, eğitim merkezleri açmak, eğlendirici dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller ve tesisler kurmak, işletmek.

g) Sporda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Yönetim Kurulunun uygun göreceği spor dallarında tescil işlemlerini yaptırmak.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

a) Dernek, çocuk, genç ve yetişkinlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, Türkiye’de faaliyet gösteren ve federasyonu bulunan her türlü spor dalında (Atıcılık, Atlama, Atletizm, Avcılık, Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Bocce, Boks, Bowling, Briç, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Buz Sporları, Cimnastik, Çim Hokeyi, Dağcılık, Dart, Dans Soporları, Eskrim, Futbol, Geleneksel Spor Dalları, Golf, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Herkes İçin Spor, İzcilik, Jimnastik, Judo, Kano ve Rafting, Karate, Kayak ve Kızak, Kick Boks, Kuraş, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Motosiklet, Okçuluk, Okul Sporları, Otomobil Sporları, Satranç, Softbol, Sualtı Sporları, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Üniversite Sporları, Voleybol, Vücut Geliştirme ve Fitness, Yelken, Yüzme vs.) faaliyet yapar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak spor kulübü teşekkül ettirir, tescilini yaptırır.

b)Her seviyede sportif faaliyetlere katılan genç ve yetişkinlerle, orta, yüksek ve akademik eğitim gören öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burslar verir; ayni ve nakdi yardımlar sağlar, malzeme ve barınma imkanları temin eder, genç ve yetişkinleri spora özendirici her türlü faaliyeti yapar.

c)Yurtiçi ve yurtdışında, sportif, kültürel, eğitim ve kaynaşma amaçlı programlar, sportif müsabakalar, turnuvalar, eğlence ve yarışlar, şenlikler, anma günleri, fuarlar, sergiler, piknik ve geziler, ziyaretler, kermesler, çekiliş, festival, konserler ile konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, açık oturumlar, forumlar ve kurslar düzenler, düzenlenenlere katılır.İlim fikir ve gönül önderlerine yönelik anma ve tanıtıcı çalışmalar yapar

d)Açık ve kapalı spor salonları ve tesisleri, spor okulları, kültür ve spor merkezleri, izci evleri, lokaller, kitaplıklar, kütüphaneler, kamp yerleri, okuma ve etüd salonları ve merkezleri, konferans salonu, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar yapar, satın alır, kiralar, kiraya verir ve işletir.

e)Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri için birlikte kullanabilecekleri araç ve gereçler temin eder, tesisler kurar ve işletir. Özellikle gençlere yönelik her türlü beceri, meslek ve sanat kursları açar. Yaz okulları ve yaz kampları takviye kursları düzenler. Ahlaki ve milli değerler ile ilgili eğitim çalışmaları yapar.Gençlere her alanda destek olur.Gençlerin olumlu düşünce geliştirmesine yönelik genel ve uygulamalı;kritik ve analitik düşünme ile ilgili çalışmalar yapar.

Ordu’nun doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmayı amaçlar.Ordu’nun kültürel,sosyal ve spor alanında gelişmiş modern şehirler arasına katılması için gençlik ve sportif faaliyetler yapar.

f)Dernek içinde oluşturulacak komiteler, komisyonlar veya uzman ya da danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, danışmanlık ve rehberlik merkezleri kurar. Üyelerini daha aktif ve verimli kılmak için hizmet içi eğitim programları düzenler. Kulüpler, komisyonlar ve çalışma grupları teşekkül ettirir. “sürekli gelişim ve arge bölümü” açarak “proje üretim merkezi (PÜM)” çalışması yapar. “yeterli insan kaynağı”, “maddi imkan” ve “bilinç seviyesini” yükselterek her türlü gençlik ve spor faaliyetleri yapar. Yurt içi ve yurt dışı doğa ve kültür gezileri tertip eder. Gezilere  ve çalışmalara sponsor bulur.

g)İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının çözülmesi için projeler hazırlar, çözüm yollarının geliştirir, bulunan çözüm yollarının uygulanması için çalışmalar yapar.

Doğal ve sağlıklı gıda ile beslenen gençlerin yetişmesi için eğitim ve uygulamalı çalışmalar yapar.Sağlıklı, zinde ve sportif düşünen güzel ahlak sahibi genç beyinler yetişmesini amaçlar. Ve bu gençlerden eğitim çalışmalarında faydalanılır. Doğal beslenme konusunda bilinç oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.Bu konuda sağlık alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ve resmi kurumlar ile işbirliği yapar.

h)Folklor çalışmaları, halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık,ebru, resim ve heykel, el beceri kursları ile edebiyat, diksiyon ve hızlı okuma gibi kişisel gelişim kursları,izcilik and ve türesine uygun manevi gelişim programları, eğitim, kültür ve kaynaşma amaçlı ufka yolculuk programları düzenler. Ülke ve dünya çapında sinerji oluşturan, “istişare ve paylaşım platformlarını ve iletişim araçlarını’’ “sürekli takip” eder.

i)İnsanlar ve toplumlar arasında dostluğun, sosyal huzurun ve refahın sağlanması için her türlü faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni (gıda, ev eşyası, şahsi eşya, yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur.

j)İzciliğin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yapar, izcilik faaliyetlerini destekler. İzci üniteleri ve grupları oluşturur. Yurt içi ve yurt dışı kamplar, geziler, kurs ve seminerler, liderlik temel kursu, branş kursları ve uzmanlık kursları düzenler.

 

k)Sivil savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve kişilerin donanımlı kılınması için her türlü çalışmaları yapar, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda üyelerini eğitir, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur, sivil savunma faaliyetlerini destekler. Afetzedelere barınma, beslenme, giyim, sağlık yardımı ve tedavi başta olmak üzere ihtiyaç duydukları konularda yardım sağlar.

l)Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyeti yapar. Çevre temizliği ile ilgili kampanyalar düzenler. Ağaçlandırma çalışmaları yapar, orman alanları tesis eder.

m)Milli ve dini gün ve gecelerde, anma ve kutlama programları düzenler.

Din ve inanç kültürünü geliştirmeye yönelik ve gençlerin bu konudaki bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmeye çalışır. Mealin okunması ve anlaşılmasına yönelik faaliyetler yapar ve bu tür çalışmaları organize eder. Semine ve paneller düzenler, platformlar oluşturur, okuma ve okutma günleri tertip eder.

n)Dernek amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel-işitsel medyada halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar yapar. Broşür, afiş, katalog, bülten, dergi, kitap, yıllık, gazete ve benzeri yayınları basar ve yayınlar, P.O.P malzemeleri çıkarır. TV filmi çeker, CD, DVD gibi her türlü manyetik ve elektronik malzeme hazırlar. Faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve bildiriler yayınlar.

o)Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, başka derneklere ve federasyonlara kurucu veya üye olabilir. Başka dernekler, vakıf, sendika, mesleki kuruluşlar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket vb. adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Adı geçen kurumlardan maddî yardım alabilir ve bunlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek amaçları doğrultusunda, siyasi partilerle işbirliği yapabilir.

p)Dernek, yürürlükteki yasalara uygun olarak uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler, yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir, bunların davetlerine uyarak üyelerini veya üçüncü kişileri dernek adına yurt dışına gönderebilir. Yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

q)Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınmaz mal satın alır, bağış kabul eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir, kiralar, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar, menkul değerler, araçlar ve hakları satın alabilir, kiraya verebilir. Yardım Toplama Kanunu ile Kuruluş Tüzüğü hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur.

r)Dernek gayelerini yerine getirmek amacıyla iktisadi işletmeler, Ticari Şirketler kurabilir, temsilcilikler açabilir.

s)Kanun, yönetmelik ve faaliyet gösterilen sportif alanlarda bağlı bulunulan federasyon ve/veya diğer kuruluşların yayımlayacağı yönetmelik ve tebliğler ile getirecekleri düzenlemelere uygun olarak sözleşmeli profesyonel ve amatör sporcu, izci lideri, eğitici, sağlık personeli, teknik ve idari personel istihdam eder.

t)Dernek taşınmaz mallarla ilgili her türlü tasarrufu yapabilir.

u)Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde, şahıslardan ve muhtelif kuruluşlardan maddi yardım talep edebilir, bu kuruluşlar tarafından yapılan yardımları kabul edebilir, bu kuruluşlara yardımda bulunabilir.

v)İzci olmayı, izci and ve türesine uygun olarak; sağduyulu olmayı benimser, sağduyulu ideal genç olmayı,bağımsızlıkta,hikmetli ve adaletli ve yüksek ahlaklı olmakta görür. Bu ilkeleri benimser ve yaygınlaşması için gayret eder. izci and ve türesine uygun güzel insan yetiştirmeye önem verir. Güzel insanı şu şekilde tarif eder: güzel insan hakkında bilgi sahibi olmadığı seyi aktarmaz, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyin ardına düşmez, hakkında bilgi sahibi olmadığı seyi istemez. Kendi doğrularını başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmaz, en güzel şekilde öğüt verir. Doğruyu yapmak için destekçi beklemez. iyi ve güzel şeylerin yayilmasını arzu eder. İyiliği engellemez önünü açar. Asla ümitsizliğe düşmez, metin ve sabırlidır. Aşırı gitmez taşkınlık yapmaz. Dünya nimetlerinden en güzel şekilde yararlanır. Bozgunculuk yapmaz. Yaptığı hatalara pişman olur. Bozguncuları dost ve sırdaş edinmez. Bozgunculara arka çıkmaz, boyun eğmez ve bozguncuların tuzaklarından ötürü tasalanmaz. Doğal dengeyi korur. Pusula ve haritacılık bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

y) İlk yardım ve sivil savunma bilincini gençlere verme usul yöntem ve metodlarını öğretir ve uygulamasını sağlar. Çalışma birimleri komisyonlar oluşturabilir.

z) Amatör Telsiz Servisi kurabilir.  Hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece şahsi heves ve gayreti ile telsiz tekniği alanında bilgi alışverişini sağlayan amatör Telsizciler arasında yapılan haberleşme servisini yapabilir. Amatör telsiz istasyonları vasıtasıyla amatör telsizciler tarafından yapılan faaliyetleri yapabilir, öğretebilir. Amatör Telsiz Haberleşmesi: Amatör telsizciler arasında bilgi alışverişi amacı ile yapılan,maddi menfaat ve ticari maksat taşımayan haberleşmeyi yapabilir,öğretebilir. Amatör Telsiz yönetmeliğine uygun çalışma birimi oluşturabilir.

Bir Yanıt Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


× iki = 12

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

En Başa Git